Juni 2020, nummer één van m’n bucketlist is gevonden

Inmiddels zoek ik al zo’n kleine 20 jaar.
Zoals veel andere zoekers heb ook ik een ‘dynamisch’ verlanglijstje.

Voor mij stond al jáááren met stip op nummer één het vindenvan bronzen bijl uit de bronstijd.
Diverse keren was ik aan het zoeken met de gedachte van ‘wat zou het toch gaafzijn als er nu eens een bronzen bijl naar boven komt’…maar dit echter gebeurdenooit…….tot de avond van 28 juni 2020! Zoals zo vaak er nog even uit om eenuurtje te kunnen zoeken. Wat rond gereden en er was een stukje graslandbeschikbaar waar ik jaren geleden ook al eens gezocht had. Toen weinig gevondenmaar ach….het gaat minstens net zo veel om de ontspanning dan het vinden, en de natuur is daarprachtig!

Dus detector uit de auto en gaan met die banaan.

Na een kwartiertje een piep....., graven…..een musket kogel,leuk.
Vervolgens weer een kwartier later nog een piep……..een beetje onzeker wat hetzou zijn want ik merkte wel dat het een wat groter voorwerp was danbijvoorbeeld een musketkogel of een muntje.

Schep in de grond………en dan….het herkenningsmoment!

Geweldig een bronzen bijl, ik herkende het gelijk uiteraardwant dit stond op nummer één op mijn verlanglijstje!

Tjeee wat een geweldig gevoel als je een bronzen randbijl inje handen houd van c.a. 3600 jaar oud!